Personlig Digital Sikkerhed
Individuelt tilpasset forløb for VIPs og andre høj-risiko klienter, der ønsker fortrolighed i deres arbejde eller privatliv.
IT-sikkerhedsprocesser; ISO-27002
IT-sikkerhed for ganske små og mellemstore organisationer. Reducér risikoen for tab af indkomst og uventede store udgifter til oprydning.
Data Protection Officer
Ny EU lovgivning straffer organisationer hårdt, hvis de mister personfølsomme data til uvedkommende. Jeg kan fungere som jeres DPO og ændre jeres systemer og arbejdsvaner for at minimere et sådan tab.